Bestuur

 • Truus Wijsmuller
  voorzitter

  Mijn naam is Truus Wijsmuller, voorzitter Stichting Chances 4 Children India.

  Ik werk als leerlingcoach op het Vechtdalcollege in Dedemsvaart, Overijssel. Mijn dagelijkse taak bestaat uit het begeleiden en ondersteunen van leerlingen die een extra steuntje in de rug nodig hebben om goed vooruit te kunnen in het voortgezet onderwijs. Dat kan zijn in het begin van hun voortgezet onderwijs periode, hoe plan ik, hoe pak ik mijn huiswerk aan, hoe moet ik leren, etc. Maar ook verderop in hun schoolcarrière kan een leerling vastlopen in zijn of haar leerproces.

  Een aantal jaren geleden heb ik Petra van der Wal leren kennen. Ik was gelijk geraakt door haar enorme passie en betrokkenheid met haar project in India. Omdat ik zelf werkzaam ben in het onderwijs en moeder van twee volwassen zoons, weet ik hoe belangrijk onderwijs is voor kinderen en hun ontwikkeling en toekomstmogelijkheden. Dus toen Petra mij vroeg of ik voorzitter wilde worden van Chances 4 Children heb ik geen moment hoeven nadenken en ga deze taak graag aan.

  Ik hoop in de toekomst een keer met Petra mee te kunnen reizen naar India om daar zelf te kunnen zien wat het betekent voor de kinderen daar!

 • Han Dekker
  Penningmeester

  Evenals de andere bestuursleden van Chances for Children stel ik mijzelf ook even kort aan u voor.  In 1963 ben ik op de wereld gekomen als Han Dekker.

  Samen met mijn echtgenote, en in het verleden met onze kinderen, heb ik een aantal reizen gemaakt naar Azië. Tijdens deze reizen zagen wij de, soms erbarmelijke, omstandigheden waarin mensen wonen en kinderen opgroeien. Dit heeft mij altijd geraakt, maar daar bleef het vervolgens bij.
  Net als vele anderen onder ons werd ik opgeslokt door drukke werkzaamheden, interesses , hobby’s, bestuursfuncties, sociaal leven en het gezinsleven. Helemaal niks mis mee, maar je maakt keuzes.

  Zo heb ik sinds een aantal jaar samen met mijn echtgenote een eigen administratie- en HR-advieskantoor in Dedemsvaart. Daarnaast ben ik actief bij de Scouting als leider bij de Explorers, doe ik het penningmeesterschap van een aantal andere verenigingen c.q. stichtingen. En als het mooi weer is, trap ik graag mijn Motor Guzzi aan voor prachtige motortochten.

  Een aantal jaar geleden kwam ik in contact met Petra. Haar enthousiasme als ze praat over haar reizen naar India en wat ze daar doet voor de mensen en kinderen werken enorm aanstekelijk. Op haar vraag of ik penningmeester wilde worden van Stichting Chances for Children kon ik geen nee zeggen. Zeker niet met de achterliggende gedachte wat ik in het verleden allemaal heb gezien in Azië. Daarbij komt natuurlijk dat je enorm wordt aangestoken door het enthousiasme van Petra, zodat het simpelweg  onmogelijk is om nee te zetten op een dergelijk verzoek.

  Dan valt alles weer op zijn plek om, al ben ik een klein radar in het geheel, iets te kunnen betekenen voor kansarme jongeren, in dit geval in India.

 • Yvonne Rutgers
  Secretaris

  Graag wil ik mij voorstellen, ik ben Yvonne Rutgers en samen met Alex en mijn zoon Sjoerd woon ik in Arnhem.

  In mijn dagelijks leven werk ik als jeugdverpleegkundige op basisscholen en voortgezet onderwijs. Een dag in de week werk ik in een asielzoekerscentrum, daar heb ik intakegesprekken over gezondheid en welbevinden van kinderen en jongeren die voor het eerst in Nederland komen. In 2015 heb ik een “blijf van mijn lijf” huis bezocht in India, ondanks alle ellende was daar de liefde aanwezig.

  Ik heb Petra in 1993 leren kennen in India. Wij hebben toen een prachtige reis gemaakt door India en Nepal. Wij hebben de prachtige, indrukwekkende stad Varanasi (Benares, gelegen aan de rivier de Ganges, bezocht. Onze passie is reizen en het land India heeft voor ons beide een aantrekkingskracht. Wij hebben contact gehouden en zijn vriendinnen geworden voor het leven. Ik vind het geweldig hoe Petra zich inzet voor de kinderen van India.

  Het project “Chances 4 Children” zie ik helemaal zitten. Petra heeft een groot hart, ze weet waar ze mee bezig is. Ik vind het fijn en een eer dat ze mij wil betrekken in het bestuur. Ik hoop dat veel mensen haar project ondersteunen, de kinderen en jongeren in India krijgen hierdoor meer kans om zich te ontwikkelen.

  Ondertussen ben ik ook op bezoek geweest om als vrijwilliger op de projecten aan de slag te gaan.

 • Petra van der Wal
  Oprichter

  In 1993 maakte ik mijn eerste reis naar India. Ik was diep onder de indruk van het land, de mensen en het leven. Ik besloot via Foster Parents Plan een meisje financieel te adopteren omdat de verhalen over de slechte kansen van meisjes een grote indruk op mij maakten. De jaren daarna reisde ik nog een flink aantal malen door India en ik bezocht ook persoonlijk het meisje dat ik financieel steunde.

  Tijdens een van mijn reizen ging ik in Ladakh – in het kindertehuis van de Dalai Lama – vrijwilligerswerk doen. Daar hoorde ik de hartverscheurende verhalen van de Tibetaanse kinderen die daar veelal zonder familie wonen. Op dat moment besloot ik mijn reizen naar India een andere invulling te geven. Een combinatie van reizen en vrijwilligerswerk. Dat heb ik jaren gedaan en ik kwam met vele mensen en organisaties in contact en ik realiseerde mij dat niet alle organisaties even goed werk leverden door niet alle donaties en giften te besteden daar waar het voor bedoeld is.

  Ook blijven er gelden hangen bij betaalde functies in stichtingen; mijns inziens kan dit niet de bedoeling zijn. Dus uiteindelijk dacht ik waarom ga ik het zelf niet doen. Ik wist hoe ik het wilde doen en via welke weg. Zo werd Chances 4 Children India geboren.

  Aangezien ik jaren in Varanasi mijn projecten en vrijwilligerswerk had gedaan en ik hier al een heel groot netwerk had opgebouwd was dat voor mij zeker de plaats om mijn droom te realiseren. Ondertussen had ik zoveel mensen, scholen en kinderen daar leren kennen dat ik de projecten al had uitgezocht waaraan ik mij wilde verbinden. Het zijn scholen waar de armste kinderen onderwijs krijgen, kinderen die zonder financiële steun niet naar school kunnen gaan. Hoe mooi is het dan dat je met, in verhouding, weinig geld uit Nederland deze kinderen een toekomst kunt geven. De kinderen zelf zijn super gemotiveerd om naar school te gaan, dat maakt het extra mooi. Met Chances 4 Children India geven we ze een toekomst.

  Ik ben erg dankbaar dat ik – met een grote groep vrijwilligers in Nederland die me in alles ondersteunen – de kans krijg om dit te mogen doen. Als ik in Nederland ben focus ik me vooral op de fondsenwerving en de contacten met de scholen in Nederland die met ons samenwerken. Ook ben ik dan druk met de verkoop van spullen van onze projecten uit India waarvan de opbrengst 100% terug gaat naar deze projecten. Voor mij is Chances 4 Children India een roeping waar ik me heel graag voor inzet

Beleidsplan 2018 – 2023

“Wij geven kansarme kinderen, vrouwen en gehandicapten in India een kans op een beter leven”

April 2018

Inhoudsopgave

1. Missie en Visie

2. Doelstellingen
3. Organisatiestructuur stichting
4. Financieel plan

Missie en Visie

Wij vinden dat kinderen in India recht op onderwijs hebben. Wij doen dit d.m.v. het ondersteunen van scholen die zich inzetten voor kansarme kinderen.

Ook zorgen wij voor fruit op school, dat bijdraagt aan een betere gezondheid. Wij zijn ervan overtuigd dat kinderen d.m.v. goed onderwijs een kans op een betere toekomst hebben.

Gehandicapten hebben een ondergeschikte rol in de Indiase samenleving, maar door dagbesteding aan te bieden geven we deze groep mensen de kans op een menselijk bestaan. Wij ondersteunen deze projecten financieel. Zij kunnen hierdoor artikelen maken en wij zorgen voor de verkoop van deze gemaakte artikelen zowel in India als Nederland. Op deze manier kunnen gehandicapten inkomen genereren.

Vrouwen hebben een moeilijke positie in India. Door ze deel te laten nemen aan een naaiproject, geven we vrouwen de kans om een eigen inkomen voor hun gezin te verdienen.

Doelstellingen

1. Geld ter beschikking stellen voor:
 • Aantrekken van lokale leerkrachten/begeleiders
 • Fruit/Maaltijd op school/projecten
 • Bijlessen voor leerlingen
 • Aanschaffen van leermiddelen en middelen om producten voor de verkoop te maken
 • Regelen van artsen en hulpmiddelen (brillen)
2. Ondersteuning bieden op scholen/projecten:
 • Begeleiden en coachen van leerkrachten en begeleiders
 • Het werven van vrijwilligers om op de scholen/projecten tijdelijk ondersteuning te bieden
 • Directies op scholen/projecten coachen op weg naar financiële zelfstandigheid
 • Het werven van opdrachten voor het naaiproject en het gehandicaptenproject

Organisatiestructuur stichting

Taken bestuur

a. vertegenwoordiging van de stichting
b. het opstellen van het beleidsplan van de stichting
c. het toezicht houden op de uitvoering van het beleidsplan
d. het beheer van de financiële middelen

Taken voorzitter

a. algemeen coördinerend op te treden binnen de stichting
b. het bijeenroepen en leiden van de vergaderingen van het bestuur en de vrijwilligers

Taken secretaris

a. het notuleren van de bestuursvergaderingen en vergaderingen met de vrijwilligers
b. het voeren van correspondentie

Taken penningmeester

a. het beheer van de geldmiddelen van de stichting
b. het (doen) voeren van de boekhouding en de financiële administratie
c. het jaarlijks opstellen van een financieel verslag

Bestuur

Voorzitter: Truus Wijsmuller
Secretaris: Yvonne Rutgers
Penningmeester: Han Dekker

Vergoeding

Onze medewerkers, vrijwilligers en bestuursleden ontvangen geen vergoedingen voor hun werkzaamheden. Alle inkomsten komen volledig ten goede aan de scholen en projecten in India.

Financieel plan

Onze inkomsten komen uit:

 • Vaste donateurs
 • Scholen in Nederland die voor ons sparen en acties opzetten
 • Verkoop van spullen uit India op markten en braderieën
 • Statiegeld flessen acties
 • Rabobank Coöperatie weken en Club Kas weken
 • Incidentele schenkingen
 • Vrijwilligers die naar India komen en acties op zetten
 • Verkoop Webshop Facebook en Internet
 • Opbrengsten kerkelijke instellingen
 • Verkoop kaarten aan particulieren en bedrijven
 • Opbrengsten via website Youbedo.nl
Bekijk jaarcijfer 2022