PRIVACYBELEID

Je bezoekt de website van Chances 4 Children India. Dit privacybeleid is van toepassing op deze website. Bij het gebruik van deze website kan door Chances 4 Children India en/of door derden informatie over jouw gebruik van deze en andere websites worden verzameld, bijvoorbeeld door middel van cookies. Ik respecteer de privacy van bezoekers van mijn website en draag er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je mij verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Doeleinden van de gegevensverwerking

Jouw persoonsgegevens worden door mij verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten ter zake van mijn diensten en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand. Als je een formulier op deze website invult of mij een e-mail stuurt, dan worden de gegevens bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van jouw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Klikgedrag en bezoekersgegevens

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van jouw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvragen en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseer ik hiermee de werking van mijn website. Ik probeer deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Inzage, correctie en recht van verzet Privacybeleid

Je hebt het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van je gegevens. Om misbruik te voorkomen kan ik je daarbij vragen om je adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in jouw persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien je een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Je kunt deze terug vinden in de instellingen van jouw browser.

Aanpassen Privacybeleid

Ik behoud mij het recht voor dit Privacybeleid aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

Vragen over het Privacybeleid

info@chances4children.nl