Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Beleidsplan

Beleidsplan 2018-2023 Stichting Chances 4 Children India

Wij geven kansarme kinderen, vrouwen en gehandicapten in India een kans op een beter leven
April 2018Inhoudsopgave

1. Missie en Visie
2. Doelstellingen
3. Organisatie structuur vereniging
4. Financieel plan

Missie en Visie
Wij vinden dat kinderen in India recht op onderwijs hebben. We doen dit via het ondersteunen van scholen die zich inzetten voor kansarme kinderen.
Ook zorgen we voor fruit op school wat bijdraagt tot een betere gezondheid. We zijn ervan overtuigd dat kinderen via goed onderwijs een kans op een betere toekomst hebben.

Gehandicapten hebben een ondergeschikte rol in de Indiase samenleving maar via dagbesteding geven we deze groep mensen de kans op een menselijk bestaan. Wij ondersteunen deze projecten financieel, zij kunnen hierdoor artikelen maken en wij zorgen voor de verkoop van deze gemaakte artikelen zowel in India als Nederland. Op deze manier kunnen gehandicapten inkomen genereren.

Vrouwen hebben een moeilijke positie en via een naaiproject geven we vrouwen de kans om een eigen inkomen voor hun gezin te genereren.

Doelstellingen:

1. Geld ter beschikking stellen voor:
 • Aantrekken van lokale leerkrachten/begeleiders
 • Fruit/Maaltijd op school/projecten
 • Bijlessen voor leerlingen
 • Aanschaffen van leermiddelen en middelen om producten voor de verkoop te maken
 • Regelen van artsen en hulpmiddelen (brillen)
2. Ondersteuning bieden op scholen/projecten:
 • Begeleiden en coachen van leerkrachten en begeleiders
 • Het werven van vrijwilligers om op de scholen/projecten tijdelijk ondersteuning te bieden
 • Directies op scholen/projecten coachen op weg naar financiële zelfstandigheid
 • Het werven van opdrachten voor het naaiproject en het gehandicaptenproject.

Organisatie structuur stichting

Taken bestuur :
a. vertegenwoordiging van de stichting
b. het opstellen van het beleidsplan van de stichting
c. het toezicht houden op de uitvoering van het beleidsplan
d. het beheer van de financiële middelen

Taken voorzitter:
a. algemeen coördinerend op te treden binnen de stichting
b. het bijeenroepen en leiden van de vergaderingen van het bestuur en de vrijwilligers

Taken secretaris:
a. het notuleren van de bestuursvergaderingen en vergaderingen met de vrijwilligers
b. het voeren van correspondentie

Taken penningmeester:
a. het beheer van de geldmiddelen van de stichting
b. het (doen) voeren van de boekhouding en de financiële administratie
c. het jaarlijks opstellen van een financieel verslag

Bestuur:
Voorzitter: Truus Wijsmuller
Secretaris: Yvonne Rutgers
Penningmeester:: Han Dekker

Vergoeding
Onze medewerkers, vrijwilligers en bestuursleden ontvangen geen vergoedingen voor hun werkzaamheden. Alle inkomsten komen volledig ten goede aan de scholen en projecten in India.

Financieel plan:
Onze inkomsten komen uit:
 • Vaste donateurs
 • Scholen in Nederland die voor ons sparen en acties opzetten
 • Verkoop van spullen uit India op markten en braderieën
 • Statiegeld flessen acties
 • Rabobank Coöperatie weken en Club Kas weken
 • Incidentele schenkingen
 • Vrijwilligers die naar India komen en acties op zetten
 • Verkoop Webshop Facebook en Internet
 • Opbrengsten kerkelijke instellingen
 • Verkoop kaarten aan particulieren en bedrijven
 • Opbrengsten via website Youbedo.nl

Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu